Súkromná doprava - Bratislava a okolie

Trasa/počet osôb + 1 šofér

4+1

8+1

15+1

49+1

BTS - BA

17,50 €

28,50 €

64,50 €

154,50 €

BA - BTS

16,00 €

27,00 €

60,00 €

150,00 €

SW - BA

63,00 €

86,00 €

187,00 €

359,00 €

BA - SW

60,00 €

83,00 €

177,00 €

349,00 €

BA - Cerveny kamen

38,00 €

69,00 €

84,00 €

150,00 €

BA - Trnava

57,00 €

69,00 €

84,00 €

150,00 €office@bratislava-travel.sk
+421 911 458 458