Slovakia - info

 • Oficiálny názov: Slovenská republika
 • Dátum vzniku republiky: 1.1.1993
 • Štátne symboly:
  • štátny znak 
  • štátna vlajka
  • štátna pečať 
  • hymna
 • Štátne zriadenie: republika
 • Politický systém: parlamentná demokracia
 • Ústavný systém:
  • ústavná a zákonodarná moc je v rukách Národnej rady Slovenskej republiky (Slovenský parlament) – má 150 členov, ktorí sú volení na 4 – ročné funkčné obdobie.
  • výkonná moc (prezident SR je volený priamo občanmi Slovenska na 5 – ročné funkčné obdobie a vláda SR, ktorú zostavuje najčastejšie najsilnejšia politická strana na 4 – ročné funkčné obdobie),
  • súdna moc (ústavný súd a súdy – okresné súdy, krajské súdy a Najvyšší súd)

viac...

Geografické informácie a príroda na Slovensku

Geografia
Slovensko je malá vnútrozemná krajina v strede Európy. Nemá prístup k moru. Najbližšie more je Jadranské more vzdialené 361 km od juhozápadnej hranice Slovenska. Baltské more sa nachádza 440 km od severnej hranice Slovenska. Slovenská republika hraničí s 5 štátmi. Celková dĺžka hraníc je 1602 km. Najväčšia hranica je s Maďarskom 679 km, potom nasleduje hranica s Poľskom 597,5 km, Českou republikou 265 km, Rakúskom 127,2 km a najmenšia s Ukrajinou 98 km.
 
najzápadnejšia obec:
Záhorská Ves (okres Malacky) - 16°50' východnej zem. dĺžky
najvýchodnejšia obec:
Nová Sedlica (okres Snina) - 22°34' východnej zem. dĺžky
najjužnejšia obec:
Patince (okres Komárno) - 47°44' severnej zem. šírky
najsevernejšia obec:
Oravská Polhora (okres Námestovo) - 49°37' severnej zem. šírky

office@bratislava-travel.sk
+421 911 458 458