Slovensko - základné info

 • Oficiálny názov: Slovenská republika
 • Dátum vzniku republiky: 1.1.1993
 • Štátne symboly:
  • štátny znak 
  • štátna vlajka
  • štátna pečať 
  • hymna
 • Štátne zriadenie: republika
 • Politický systém: parlamentná demokracia
 • Ústavný systém:
  • ústavná a zákonodarná moc je v rukách Národnej rady Slovenskej republiky (Slovenský parlament) – má 150 členov, ktorí sú volení na 4 – ročné funkčné obdobie.
  • výkonná moc (prezident SR je volený priamo občanmi Slovenska na 5 – ročné funkčné obdobie a vláda SR, ktorú zostavuje najčastejšie najsilnejšia politická strana na 4 – ročné funkčné obdobie),
  • súdna moc (ústavný súd a súdy – okresné súdy, krajské súdy a Najvyšší súd)
 • Územnosprávne členenie:
·             8 VÚC (Vyšších územných celkov)
o            Bratislavský
o            Trnavský
o            Nitriansky
o            Trenčiansky
o            Žilinský
o            Banskobystrický
o            Prešovský
o            Košický
·             79 okresov
·             138 miest
·             2883 obcí
 • Krajské mestá: Bratislava, Trnava, Nitra, Trenčín, Žilina, Banská Bystrica, Prešov, Košice
 • Štátny jazyk: slovenský
 • Hlavné mesto: Bratislava (428 672 obyvateľov)
 • Susedia: Česká republika, Poľská republika, Ukrajina, Maďarská republika, Rakúsko
 • Rozloha: 49 035 km2
 • Počet obyvateľov: 5 389 180 (k 31.12.2005)
 • Hustota obyvateľstva: 109/km2
 • Národnostné zloženie obyvateľstva: národnosť slovenská (85,8 %), maďarská (9,7 %), rómska (1,7 %), česká (0,8 %), rusínska, ukrajinská, ruská, nemecká, poľská a iné (2 %)
 • Obyvateľstvo podľa náboženského vyznania: veriaci (84,1 %) z toho: rímskokatolícke (68,9 %), evanjelické a.v. (6,9 %), gréckokatolícke (4,1 %), reformovano kresťanské (2 %), nezistené (2,2 %), bez vyznania (13,7 %)
 • Hlavné politické strany zastúpené v NR SR: Kresťanskodemokratické hnutie, SMER - sociálna demokracia, Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana, Slovenská národná strana, Sloboda a solidarita, Most - Híd,
 • Prezident republiky: Doc. JUDr. Ivan Gašparovič, CSc., Dr.h.c.
 • Predseda vlády: Prof. PhDr. Iveta Radičová, PhD.
 • Mena: Euro, 1 € = 100 centov, (do 31.12. 2008 slovenská koruna, 1 Sk=100 halierov)
 • Členstvo v medzinárodných organizáciách: EU, NATO, OSN, UNESCO, OECD, OBSE, CERN, WHO, INTERPOL atď.
Prezident, parlament a vláda Slovenskej republiky sídlia v Bratislave.
 
 
Demografia Slovenska
Počet obyvateľov: 5 389 180 (k 31.12.2005)
Hustota obyvateľstva: 109/km2
Národnostné zloženie obyvateľstva: národnosť slovenská (85,8 %), maďarská (9,7 %), rómska (1,7 %), česká (0,8 %), rusínska, ukrajinská, ruská, nemecká, poľská a iné (2 %)
Najväčšie mestá na Slovensku podľa počtu obyvateľov v roku 2009
 
1. Bratislava 425 125
2. Košice 235 006
3. Prešov 91 498 (2007)
4. Žilina 84 971
5. Nitra 83 265
6. Banská Bystrica 80 466 (2007)
7. Trnava 66 255
8. Martin 59 772
9. Trenčín 56 215
 
V súčasnosti je na Slovensku tendencia vyľudňovania miest do blízkych obcí v nových satelitných vilových štvrtiach poskytujúcich komfortnejšie a zdravšie bývanie.
 
Slovensko zažilo v minulosti niekoľko vysťahovaleckých vĺn a niekoľko veľkých migračných presunov. V 19. a v prvej polovici 20. storočia prevažovali ekonomické dôvody. Slovensko bolo predovšetkým poľnohospodárska krajina a z chudobných regionov ľudia odchádzali za prácou najmä do USA. Napríklad len v Budapešti žilo na prelome 19. a 20. storočia 150 000 Slovákov a vo Viedni 50 000 Slovákov. Do roku 1914 zo Slovenska odišlo za prácou vyše 600 000 Slovákov. Ďalšia vysťahovalecká vlna bola v rokoch 1920-1938. Prvá československá vláda vysťahovalectvo podporovala, pretože nevedela zabezpečiť dostatok pracovných príležitostí. Smutná spomienka slovenských dejín zasahuje do rokov druhej svetovej vojny, kedy bolo do koncentračných táborov (predovšetkým Osvienčim) vyvezených okolo 70 000 slovenských Židov, z ktorých sa vrátil len nepatrný zlomok. Po druhej svetovej vojne bolo z územia Slovenska odsunutých okolo 145 000 karpatských nemcov, 70 000 Maďarov zo Slovenska bolo nahradených 70 000 Slovákmi z Maďarska. Ďalšie vysťahovalecké vlny Slovákov mali politický rozmer. V rokoch 1945-1948 mnohí Slováci opúšťali Slovensko kvôli nastupujúcemu komunizmu a v rokoch 1968 kvôli potlačeniu demokratických zmien okupujúcimi vojskami Varšavskej zmluvy. V súčasnosti v zahraničí žije okolo 2,5 milióna Slovákov.  
 
 
Štátne symboly Slovenskej republiky
 
Štátny znak – je daný zákonom Národnej rady SR z roku 1993. Prvýkrát sa stal symbolom Slovenska v revolučných rokoch 1848 a 1849. Trojvršie predstavuje tri karpatské pohoria (Matra, Tatra, Fatra), oblasť obývanú Slovákmi. (Matra sa nachádza v Maďarsku). V 14. storočí sa trojica vrchov objavila na uhorskom kráľovskom erbe. Pôvodne boli zelenej farby. Modré sú od roku 1848. Dvojkrížom sa Slovensko hlási ku kresťanskej tradícií svätých vierozvezcov Konštantína – Cyrila a Metoda, ktorí priniesli v 9. storočí na naše územie kresťanstvo. Pôvod dvojkríža siaha do Byzantskej ríše, kde sa používal ako náboženský a politický symbol.
 
Štátna vlajka -- sa stala symbolom Slovenska 1. januára 1993. Počas revolučných rokoch 1848 sa do vlajky pridal modrý pás podľa vzoru ruskej a chorvátskej zástavy. Tak vznikla typická panslávska trikolóra. Slovenský štátny znak na štátnej vlajke slúži na rozlíšenie od podobných vlajok Ruska a Slovinska. Pomer strán štátnej vlajky Slovenskej republiky je 2:3.
 
Štátna pečať – je okrúhla s priemerom 45 mm. V strede je zobrazený štátny znak. Farby znaku sú vyznačené heraldickým šrafovaním. Okolo štátneho znaku je nápis (kruhopis) Slovenská republika. V dolnej časti kruhopisu štátnej pečate sa nachádza lipový lístok. Pečatidlo uchováva prezident SR. Používa sa na originál listiny Ústavy a ústavných zákonov Slovenskej republiky, medzinarodných zmlúv, poverovacích listín diplomatických zástupcov a v ďalších prípadoch.
 
Štátna hymna. Text tvoria prvé dve slohy hymnickej piesne Janka Matušku Nad Tatrou sa blýska, ktorú napísal v roku 1844 počas protestného odchodu študentov a stúpencov Ľudovíta Štúra z evanjelického lýcea v Bratislave do Levoče.
 
Nad Tatrou sa blýska, hromy divo bijú.
Zastavme ich, bratia, veď sa ony stratia,
Slováci ožijú.
 
To Slovensko naše posiaľ tvrdo spalo,
ale blesky hromu vzbudzujú ho k tomu,
aby sa prebralo.
 
 
Štátne sviatky, dni pracovného pokoja a pamätné dni na Slovensku:
 
 
Štátne sviatky
 
1. január                     Deň vzniku Slovenskej republiky
5. júl                           Sviatok svätého Cyrila a Metoda
29. august                  Výročie Slovenského národného povstania
1. september              Deň ústavy Slovenskej republiky
17. november             Deň boja za slobodu a demokraciu
 
Štátne sviatky sú dni pracovného pokoja.
Ďalšími dňami pracovného pokoja, okrem nedieľ, sú uvedené sviatky:
 
Dni pracovného pokoja
 
6. január
Zjavenie Pána (Traja králi)
2. apríl 
Veľký piatok
5. apríl
Veľkonočný pondelok
1. máj
Sviatok práce
8. máj
Deň víťazstva nad fašizmom
15. september
Sedembolestná Panna Mária
1. november
Sviatok všetkých svätých
24. december
Štedrý deň
25. december
Prvý sviatok vianočný
26. december
 Druhý sviatok vianočný
Pamätné dni
 
4. máj
Výročie úmrtia M. R. Štefánika
7. jún
Výročie Memoranda národa slovenského
5. júl
Deň zahraničných Slovákov
17. júl
Výročie deklarácie o zvrchovanosti SR
4. august
Deň Matice Slovenskej
9. september
Deň obetí holokaustu a rasového násilia
19. september
Deň vzniku Slovenskej národnej rady
6. október
Deň obetí Dukly
27. október
Deň černovskej tragédie
28. október
Deň vzniku samostatného Česko-slovenského štátu
29. október
Deň narodenia Ľ. Štúra
30. október
Výročie Deklarácie slovenského národa
31. október
Deň reformácie
30. december
Deň vyhlásenia Slovenska za samostatnú cirkevnú provinciu

 
Pamätné dni sú dňami pracovnými.
 
 
Zastupiteľské úrady:

office@bratislava-travel.sk
+421 911 458 458