Múzeá

Slovenské národné múzeum (SNM) Bratislava

Vajanského nábr.č. 2, P.O.BOX 13, 810 06 Bratislava 16
Tel.: +421 2 59 34 91 11, +421 2 59 34 91 21

www.snm.sk

Archeologické múzeum
Žižkova ul. 12, P.O.BOX 13 , 810 06 Bratislava 16
Tel.: +421 2 59 20 72 45, +421 2 59 20 72 18

Otváracie hodiny
Denne okrem utorka od 10.00 do 17.00 h.
Posledný vstup je o 16.30 h.

Vstupné
Základné vstupné 3 €

Zľavnené vstupné 1,50 €
(deti nad 6 rokov, seniori, študenti, držitelia preukazov ISIC, ITIC a EURO 26)

Školské skupiny
(nad 10 žiakov) 1 €

Zdarma
(deti do 6 rokov, držitelia preukazu ZŤP, ICOM, pracovníkov múzeí/galérií SR a ČR, pedagogický dozor)

Vstupenka platí do všetkých múzeí SNM na Žižkovej ulici:
Archeologické múzeum
Múzeum kultúry karpatských Nemcov
Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku
Výstavný pavilón Podhradie

Červený Kameň

Otváracie hodiny
Muzeálny okruh so sprievodcom
(maximálne 40, minimálne 5 návštevníkov v jednej skupine)
Október – apríl: utorok až nedeľa (okrem 24., 25. a 26. decembra) o 9.30, 11.30, 13.30 a 15.30 h.
Máj – september: pondelok až nedeľa od 9.00 do 17.00 h. (vrátane)

Prehliadky v slovenskom jazyku
Začínajú sa každú celú hodinu. Ak to momentálne možnosti múzea dovolia, v prípade veľkého záujmu zo strany neobjednaných návštevníkov môžu byť vstupy na tento okruh maximálne každých 15 minút.

Prehliadky v anglickom jazyku
Máj – jún: v sobotu a nedeľu o 11.30 a 15.30 h.
Júl – september: denne o 11.30 a 15.30 h.

Okruh Renesančná pevnosť so sprievodcom Muzeálny okruh so sprievodcom

(maximálne 40, minimálne 5 návštevníkov v jednej skupine)
Máj, jún, september: sobota, nedeľa a štátny sviatok o 10.00, 12.00, 14.00 a 16.00 h.
Júl, august: pondelok – nedeľa o 10.00, 12.00, 14.00 a 16.00 h.
Severná bašta (s výstavou) a hradná strážnica bez sprievodcu
Máj – september: pondelok – nedeľa od 9.00 do 17.00 h.

Detské múzeum SNM Bratislava
Budova SNM, Vajanského nábr.č. 2, 810 06 Bratislava 16
- zadný trakt, vchod z múzejnej ulice
Tel.: +421 2 20 46 91 60
www.detskemuzeum.sk

Bratislavský hrad - Historické múzeum Bratislava, Hudobné múzeum Bratislava
P.O.BOX 13, 810 06 Bratislava 16
Tel.: +421 2 5441 1444, +421 2 5934 1601
www.bratislava-hrad.sk

Historické múzeum

Otvorené denne okrem pondelka od 9.00 do 17.00, posledný vstup o 16.30 h

Vstupné
• základné vstupné 2,50 €
• zľavnené vstupné (seniori, študenti, žiaci) 1,50 €
• rodinné vstupné A (1 dospelý a max. 2 deti) 4,50 €
• rodinné vstupné B (2 dospelí a max. 3 deti) 6,50 €
• žiaci v rámci školskej skupiny 1,00 € alebo 1 kultúrny poukaz/osoba
(pedagogický dozor zdarma)
• 20 % zľava zo základného vstupného, t. j. 2,00 €
-pre klientov Poštovej banky
-pre cestujúcich vláčikom Prešporáčikom
-pre držiteľov karty Bratislava City Card

SNM - Múzeum kultúry Chorvátov na Slovensku Bratislava
Istrijská 68, 841 07 Bratislava - Devínska Nová Ves
Tel.: +421 2 64 76 10 87
Mobil: +421 915 993 302

Múzeum kultúry karpatských Nemcov Bratislava
Žižkova ul. 14, 810 06 Bratislava
Tel.: +421 2 54 41 55 70

Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku Bratislava
Brämerova kúria, Žižkova ul. 18,
P.O.BOX 13, 810 06 Bratislava 16
Tel.: +421 2 54 41 20 21, +421 2 54 41 20 23

Múzeum židovskej kultúry Bratislava
Vajanského nábr. 2, P.O.Box 13, 810 06 Bratislava 16
Stála expozícia: Zsigrayova kúria, Židovská ulica 17

Otváracie hodiny
Denne okrem soboty od 11.00 do 17.00 hMúzeum

Vstupné
Dospelí 7 €
Deti, študenti (do 25 rokov) 2 €

Výstavný pavilón Podhradie Bratislava
Žižkova ul. č. 16, 810 06 Bratislava 16
Tel.: +421 2 59 20 72 45, +421 2 59 20 72 18, +421 2 59 34 91 41

Otváracie hodiny
Denne okrem utorka od 10.00 h do 17.00 h.
Posledný vstup o 16.30 h

Vstupné
Základné vstupné 3,00 €
Zľavnené vstupné 1,50 €
(deti do 6 rokov, seniori, študenti, držitelia preukazov ISIC, ITIC a EURO 26)
Školské skupiny 1,00 €
(nad 10 osôb)
Zdarma
(deti do 6 rokov, držitelia preukazu ZŤP, ICOM, pracovníkov múzeí/galérií SR a ČR, pedagogický dozor)


Vstupenka platí do všetkých múzeí SNM na Žižkovej ulici:
Archeologické múzeum
Múzeum kultúry karpatských Nemcov
Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku
Výstavný pavilón Podhradie

Prírodovedné múzeum Bratislava
Vajanského nábr.č. 2, P.O.Box 13, 810 06 Bratislava 16
Tel.: +421 2 59 34 91 27, +421 2 59 34 91 02

Otváracie hodiny
september 2010 - jún 2011
Denne okrem pondelka od 9.00 h do 17.00 h.
posledný vstup do múzea 16.30 h
Vstupné
od 10.januára 2011 je upravené
Základné vstupné: 3,50 €
Zľavnené vstupné
(seniori, študenti, žiaci): 2,00 €
Rodinné vstupné – malé
(jeden dospelý plus dve deti): 5,00 €
Rodinné vstupné – veľké
(dvaja dospelí plus tri deti): 8,00 €

Školské skupiny: 1,00 €
Zľava 20 % zo základného vstupného
(klienti Poštovej banky, držitelia karty Bratislava City Card, JUNIOR RAILPLUS EURO 26, KLASIK RAILPLUS, SENIOR RAILPLUS): 2,80 €

Vstup zdarma:
(deti do 6 rokov, pedagógovia, držitelia preukazov: ZŤP, ICOM, pracovníkov múzeí/galérií SR a ČR a členovia klubu priateľov SNM)

Krajanské múzeum Matice slovenskej Bratislava

Grösslingova 23, 812 51 Bratislava
Tel.: +421 2 5292 5074
www.matica.sk

ŽSR - VVÚZ Múzejno - dokumentačné centrum železníc Bratislava

Nobelova 50, 836 01 Bratislava
Tel.: +421 2 20 29 72 96
Mobil: +421 903 758 808
www.zeleznicnemuzeum.sk

STM - Múzeum dopravy Bratislava

Šancová 1/a, 811 05 Bratislava
Tel.: +421 2 52 44 41 63
Fax: +421 2 52 49 40 21
Mobil: +421 918 965 697
www.muzeumdopravy.com

Múzeum Jána Cikkera Bratislava

Fialkové údolie č.2, 811 01 Bratislava
Tel.: +421 2 5441 2555
Mobil: +421 2 759 255
www.jan-cikker.org

Múzeum mesta Bratislavy (MMB)

Radničná ul. č. 1, 815 18 Bratislava
Tel.: +421 2 3218 1312
Tel.: +421 2 5443 4742
www.muzeum.bratislava.sk

Múzeum Milana Dobeša Bratislava

Zámočnícka 13, 811 03 Bratislava
Tel.: +421 2 5441 2818
www.milandobes.sk

Múzeum obchodu Bratislava

Linzbothova 16, 821 06 Bratislava
Tel.: +421 2 45 24 31 67
E-mail: muzeum.obchodu@muzeumobchoduba.sk
www.muzeumobchoduba.sk

Múzeum polície Bratislava

Gunduličova 2, 817 72 Bratislava
Tel.: +421 9610 560 96, +421 9610 560 81
www.minv.sk

Múzeum školstva a pedagogiky (MSaP) Bratislava

Hálova č. 16, 842 44 Bratislava
Tel.: +421 2 62 41 06 65
E-mail: msap@uips.sk

Múzeum telesnej kultúry v SR (MTK) Bratislava

Junácka 6, 832 80 Bratislava (Dom športu vedľa nák.centra Polus)
Tel.: +421 2 4437 2427, +421 2 4924 9370 - 2

Múzeum zbraní - Michalská veža

Otvorené: denne okrem pondelka
utorok - piatok 10:00 h – 17:00 h
sobota – nedeľa 11:00 h - 18:00 h
Vstupné:

plné vstupné: 4,30 €
zľavnené vstupné (deti, študenti, dôchodcovia): 2,30 €
rodinné vstupné: 8,60 €, deti do 14 rokov
školské skupiny: 1,30 € na osobu

Vstupenka platí aj pre Múzeum farmácie - lekáreň U červeného raka

Múzeum farmácie - lekáreň U červeného raka

Otvorené: denne okrem pondelka
utorok - piatok 10:00 h – 17:00 h
sobota – nedeľa 11:00 h – 18:00 h
Vstupné:
Vstupenka platí aj pre Múzeum zbraní - Michalská veža
plné vstupné: 4,30 €
zľavnené vstupné (deti, študenti, dôchodcovia): 2,30 €
rodinné vstupné: 8,60 €, deti do 14 rokov
školské skupiny: 1,30 € na osobu

Slovenské plynárenské múzeum SPP Bratislava

Slovenské plynárenské múzeum
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
www.spp.sk

Múzeum hodín – dom U dobrého pastiera

Otvorené: denne okrem pondelka

utorok - piatok 10:00 h - 17:00 h
sobota - nedeľa 11:00 h - 18:00 h

Vstupné:
plné vstupné: 2,30 €
zľavnené vstupné (deti, študenti, dôchodcovia): 1,30 €
rodinné vstupné: 4,60 €, deti do 14 rokov
školské skupiny: 1,30 € na osobu

Vodárenské múzeum BVS, a.s. Bratislava

Mgr. Lenka Halásová - zodpovedný zamestnanec múzea
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29
Vodárenské múzeum BVS, a.s. sa nachádza na Devínskej ceste č. 1
v mestskej časti Karlova Ves v Bratislave.
Tel.: +421 2 6020 1915, +421 911 011 155
E-mail: lenka.halasova@bvsas.sk, vodarenskemuzeum@bvsas.sk
www.vodarenskemuzeum.sk

office@bratislava-travel.sk
+421 911 458 458