Galérie v Bratislave

AP Gallery, Bratislava
Koreničova 11, 811 03 Bratislava
Kontakt: Andrea Pallang
Mobil: +421 915 37 76 63
E-mail: aapallagio@gmail.com
ap-gallery.webnode.sk

Galéria Cypriána Majerníka Bratislava
Zichyho palác, Ventúrska 9, 811 01 Bratislava
Tel.: +421 2 59 20 16 05

Galéria KOMART Bratislava
Zámočnícka 8, 811 03 Bratislava
Tel./Phone: +421 2 54 41 34 40
E-mail: eks@stonline.sk
www.galeriakomart.sk

Galéria M++ Bratislava
Loď - Tyršovo nábrežie, Bratislava
Tel./Phone: +421 915 377 663, +421 944 093 477
E-mail: aapallagio@gmail.com
www.galeriamplusplus.sk
Riaditeľka: Andrea Pallang

Galéria mesta Bratislavy
Mirbachov palác/Mirbach Palace
Františkánske nám. 11, 815 35 Bratislava
Tel.: +421 2 54 43 15 56 - 8
Tel.: +421 2 54 43 36 27 / Pálfyho palác
E-mail: gmb@gmb.sk
www.gmb.bratislava.sk

Galéria SPP Bratislava
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/c, 825 11 Bratislava 26
Tel.: +421 2 62 62 42 03
E-mail: galeriaspp@spp.sk
http://www.spp.sk/kontakt/kontakt-galeria-spp/

Slovenská národná galéria (SNG) Bratislava
Riečna 1, 815 13 Bratislava
Vodné kasárne/Water Barracks (Rázusovo nábrežie č. 2)
Esterházyho palác/Esterhazy Palace (nám. Ľ. Štúra č. 4)
Tel./Phone: +421 2 54 43 20 81, +421 2 54 43 20 82
E-mail: info@sng.sk
www.sng.sk

Múzeum moderného umenia Danubiana, Bratislava - Čunovo - Vodné dielo
PO BOX 9, 810 00 Bratislava 1
Tel./Phone: +421 2 62 52 85 01
Mobil: +421 903 60 55 05
E-mail: danubiana@danubiana.sk
www.danubiana.sk

UNIQA galéria pod hradom Bratislava
Zámocká 4, Bratislava
Tel./Phone: +421 52 772 19 68
E-mail: drahosova@uniqa.sk

www.uniqa.sk

office@bratislava-travel.sk
+421 911 458 458