Brämmerova kúria

Brämmerova kúria

Renesančná slobodná kúria, ktorú vybudoval v 2. polovice 16. storočia Matej Weres zo staršieho domu, ktorý postavili v 1. polovici 16. storočia, na prelome gotiky a renesancie. Weresova kúria mala trojkrídlový pôdorys, neskôr doplnený štvrtým krídlom. V roku 1620 dal nový majiteľ hradný dôstojník Brämmer pristavať k priečeliu polvalcové rizality, ktoré mali reprezentatívnu a pravdepodobne aj obrannú funkciu. Zároveň dal vytesať nový bosovaný portál ukončený klasickou nákladou. Dátum prestavby vyvodzujeme z chronostikonu nápisu, ktorý bol na fasáde ešte v 18. storočí (Matej Bel) - VIrtVtIs CoMes InVIDIa.

Brämmerova kúria sa nachádzala v podhradí v časti nazvanej Zuckermandel na Dunajskom nábreží. Od 16. storočia sa tu začína usádzať šľachta, ktorá vykonáva rôzne služby na hrade. Jej domy mali právo slobodných kúrií, čo znamená, že boli zbavení daní, ktoré muselo platiť poddanské obyvateľstvo.

V súčasnosti sa v Brämmerovej kúrii na Židovskej ulici č. 18 nachádza špecializované múzem SNM - Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku, ktoré sa zameriava na dejiny a kultúru maďarského etnika na Slovensku.

office@bratislava-travel.sk
+421 911 458 458