Colegium Emericanum

Colegium Emericanum

Kolégium dal postaviť v roku 1641 bratislavský kanonik Imrich Lósy, neskorší ostrihomský arcibiskup, pre výchovu laických kňazov ostrihomskej arcidiecézy. Venoval základinu vo výške 21 000 zlatých na výchovu dvanástich klerikov študujúcich na katolíckom gymnáziu s cieľom pripraviť ich na štúdium teológie. V seminári študovali viacerí slovenskí národní činitelia napr. neskorší ostrihomský arcibiskup Alexander Rudnay (1777) a najvýznamnejší bernolákovský básnik Ján Hollý. Seminár bol pomenovaný po uhorskom svätcovi sv. Imrichovi – synovi prvého uhorského kráľa sv. Štefana.
Latinský nápis na portály kolégia: SEMINARIVM S.EMERICI DVCIS MDCXLI. – Seminár sv. Imricha kniežaťa 1641

office@bratislava-travel.sk
+421 911 458 458