Fontána Nymfy so srnkou

Fontána Nymfy so srnkou

Fontánu navrhol v roku 1938 bratislavský sochár Alojz Rigele. S jej modelom sa zúčastnil súťaže na návrh studňovej plastiky pre petržalský park, ktorú vypísal Mesto okrašľujúci spolok. Dielo však už nestihol zrealizovať, pretože 8. februára 1940 zomrel.

Figurálna scéna predstavuje mladú poloobnaženú ženu, azda bohyňu lovu Dianu s krotkou srnkou. Model však realizoval až v roku 1942 jeho priateľ Robert Kühmayer, ale kvôli nedostatku finančných prostriedkov ho neodlial z brondzu, ako si to predstavoval Rigele, ale urobil ho z podradného kameňa, ktorý nedovolil jemnejšie prepracovať tvary figúr. Takisto fontánu nemohli postaviť do petržalského parku, pretože Petržalka bola v tom čase pričlenená k hitlerovskej tretej ríši. Preto fontánu umiestnili na Hviezdoslavove námestie.

office@bratislava-travel.sk
+421 911 458 458