Fontána sv. Juraja (nádvorie Primaciálneho paláca)

Fontána sv. Juraja (nádvorie Primaciálneho paláca)

Fontána z polovice 17. storočia je dielom pravdepodobne sochára a grafika Juraja Lippaya mladšieho, synovca ostrihomského arcibiskupa Juraja Lippaya. Podľa jeho návrhu vytesal súsošie neznámy kamenár. Na nádvorie primaciálneho paláca bola umiestnená v roku 1930. Dračie hlavy zrekonštruoval bratislavský sochár Alojz Rigele.

Pieskovcové barokové súsošie sv. Juraja na koni, ktorý zápasí s trojhlavým drakom je umiestnené na podstavci v kruhovej nádrži. Hlavy draka sú upravené ako chrliče. Pôvodne sa súsošie sv. Juraja nachádzalo v luxusných renesančných záhradách letného arcibiskupského paláca, ktoré vybudoval ostrihomský arcibiskup Juraj Lippay okolo polovice 17. storočia (v súčasnosti Úrad vlády SR). Arcibiskup Juraj Lippay korunoval za uhorského kráľa najstaršieho syna Ferdinanda III. a Márie Anny Španielskej trinásťročného Ferdinanda IV. v roku 1647.

Tvrdí sa, že na svätojurskú noc sa jazdec otočí okolo svojej osi, potom zíde z koňa a kopijou udrie na štyri svetové strany. Celý dvor pritom osvetľuje jemné svetlo. Potom jazdec znova nasadne na koňa. Bratislavčania prejavovali sv. Jurajovi osobitnú úctu. Je jedným z patrónov mesta na Dunaji a práve v deň sv. Juraja od udelenia mestských práv v roku 1291 sa v Bratislave volil s richtár a 12 prísažných.

office@bratislava-travel.sk
+421 911 458 458