Erdödyho palác

Erdödyho palác

Palác krajinského sudcu grófa Juraja Erdödyho vznikol okolo roku 1770 podľa projektu Mateja Walcha na mieste troch starších domov. Patrí do skupiny rokokových palácov s bohatou šťukovou ornamentikou na fasáde. Pôvodne mal palác dve poschodia, v prvej polovici 20. storočia k nemu pristavili tretie.

Krajinský sudca – iudex curialis sa pôvodne nazýval dvorský sudca (comes curialis) a bol hospodárskym úradníkom na kráľovskom dvore a zároveň zástupcom palatína. Keď sa v 13. storočí stáva palatín predstaviteľom vysokej šľahty, preberá comes curialis časť jeho sudcovskej právomoci a stáva sa krajinským sudcom – zastupuje panovníka a súdi v jeho mene na súde za kráľovskej prítomnosti.

office@bratislava-travel.sk
+421 911 458 458