Korunovačné slávnosti

Korunovačné slávnosti
Jedno z najväčších kultúrnych podujatí v strednej Európe zážitkovou formou približuje korunovácie uhorských kráľov a kraľovien. Podujatie sa koná od roku 2003. Každý rok približuje korunováciu jedného kráľa alebo kráľovnej, v poradí v akom jednotlivé korunovácie nasledovali.

V roku 2010 sme si pripomenuli korunováciu Ferdinanda IV. z roku 1647. Korunovačný ceremoniál je zinscenovaný podľa historických podkladov. Počas obradu kráľ prijíma korunovačné insígnie: svätoštefánsku korunu, meč, plášť, žezlo a jablko. Po korunovačnom obrade kráľ pasuje významných predstaviteľov kráľovstva za rytierov zlatej ostrohy, skladá prísahu ľudu a na korunovačnom pahorku sa zaväzuje brániť celistvosť krajiny. Najvyššia šľachta, cirkevní hodnostári, zástupcovia kráľovských miest prichádzajú vzdať hold korunovanému kráľovi. V uliciach panuje ľudová veselica. Pečú sa voly, víno tečie z fontány, doboví hudobníci, kaukliari predvádzajú svoje umenie. V uliciach mesta je vyše 200 dobových remeselníkov. V obrade korunovácie vystupuje vyše 150 hercov v dobovych kostýmov, rozhadzujú sa pozlátené korunovačné žetóny. Pre zobrazenie fotogalérie, kliknite sem.

Organizátor podujatia: Mgr. Miroslav Vetrík, Občianske združenie Korunovačná Bratislava, BRATISLAVA TOURIST SERVICE, s.r.o.

Viac informácií: www.korunovacneslavnosti.sk

office@bratislava-travel.sk
+421 911 458 458