Kostol klarisiek

Kostol klarisiek

Rehoľa klarisiek vznikla v Bratislave po roku 1297, prestúpením cisterciánok do rehole sv. Kláry. Gotický kostol je jednoloďový z 1. polovice 14. storočia. Výrazne prevýšená päťboká vežička s bohatou sochárskou výzdobou bola postavená okolo roku 1400. Dnes sa kostol využíva na výstavy a koncerty.

office@bratislava-travel.sk
+421 911 458 458