Kostol Trinitárov

Kostol Trinitárov

Barokový Kostol trinitárov (1717 - 1725) je postavený podľa vzoru viedenského kostola sv. Petra. Oválna loď kostola je zaklenutá kupolou. Preliačenú fasádu zvierajú dve, šikmo postavené veže. V interiéri kostola je zachovaná bohatá baroková výzdoba. Iluzívna freska na klenbe je dielom talianskeho maliara Antonia Galli Bibienu (1740).

office@bratislava-travel.sk
+421 911 458 458