Maximiliánova fontána

Maximiliánova fontána

Na Hlavnom námestí sa nachádza kamenná renesančná fontána s kruhovou nádržou ozdobenou maskarónmi a so stredným pilierom, na ktorom stojí postava stredovekého rytiera Rolanda ochrancu mestských práv s podobou cisára Maximiliána, ktorý bol v Bratislave korunovaný 8. septembra 1563 ako prvý z 18 kráľov a kráľovien. Fontánu postavil rakúsky kamenár Ondrej Luttringer z neďalekého Deutsch Altenburgu na príkaz cisára Maximiliána v roku 1572, v roku korunovácie Maximiliánovho syna Rudolfa za uhorského kráľa.

Cisára Maximiliána k tomu viedli praktické dôvody, aby v meste bol dostatok vody, pretože pri oslavách jeho korunovácie vypukol v meste požiar a pre nedostatok vody v domoch veľká časť mesta zhorela.

Brusel preslávila postavička cikajúceho chlapca „Manneken Pis“. Bratislava ich má však štyroch. V roku 1704 pri rekonštrukcii Maximiliánovej fontány pripravili podstavec so štyrmi cikajúcimi chlapcami. Bratislavčania však boli veľkí puritáni a preto žiadali sochára, aby túto veľkú nehanebnosť zmenil. Sochár urobil druhé dielo, kde už voda strieka z úst delfínov, čo držia štyria chlapci. Ale aby ani pôvodné dielo nevyšlo navnivoč, umiestnili ho do nádvoria Ruttkayovho paláca na Uršulinskej ulici č. 6, kde si ho návštevníci môžu pozrieť i v súčasnosti.

Cisár Maximilián II. bol počas celého svojho života spojený s ideami Erazma Roterdamského, ktoré mu vštepili jeho učitelia. Vystupoval ako obhajca tolerancie. „Nie som ani pápeženec, ani evanjelik, ale len kresťan“ prehlásil pred pápežským legátom, ktorý kritizoval cisárovu pasivitu proti reformácii. Keď sa dozvedel o masakre bartolomejskej noci, napísal: „To nie je ani správne, ani ospravedlniteľné. Problémy náboženstva sa nevyriešia mečom, ale slovom božím a kresťanským porozumením a právom.“ Odmietal tvrdú politiku svojho bratranca španielského kráľa Filipa II. v Nizozemsku od roku 1568, ktorá bola namierená najmä proti stúpencom reformácie. Neúmerné zvyšovanie daní, obmedzovanie stavovskej samosprávy a prenasledovanie protestantov viedlo k začiatku bojov o nezávislosť holandských provincií od Španielska.

Maximilián miesto tvrdého postupu sa snažil tolerantným prístupom upevňovať náboženský mier v krajinách, kde vládol, čo sa mu do značnej miery aj podarilo. Benátsky veľvyslanec o tom podal správu: „Tu sa ľudia zhodli, že budú jedni druhých tolerovať. Protestanti a katolíci sa ženia medzi sebou, bez toho, žeby sa niekto nad tým pohoršoval“. V tom čase v Európe to bolo veľmi zvláštne.

Maximilián bol v Bratislave korunovaný ako prvý uhorský kráľ, 8. septembra 1563. Nasledujúci deň bola korunovaná za uhorskú kráľovnu jeho manželka Mária Španielska, dcéra Karla V. Počas bratislavskej korunovácii vyhorelo niekoľko domov. Preto pred nasledujúcou korunováciou svojho syna Rudolfa v roku 1572 nechal postaviť na Hlavnom námestí fontánu so sochou bájneho rytiera Rolanda, ktorému prepožičal svoju tvár.

office@bratislava-travel.sk
+421 911 458 458