Prepoštský palác

Prepoštský  palác

V roku 1632 na mieste starej prepoštskej budovy a sčasti aj bývalej univerzitnej budovy nechal postaviť palác vácky biskup a bratislavský prepošt Juraj Draškovič (+1635). V súčasnosti je sídlom bratislavského arcibiskupa.

DEI OM. MAX. GLORIAE – Boha všemohúceho najväčšej slávy
SVCCESSOR COMMODITATI – následovník láskavosti
AEDES VETUSTATE LABANTES – dom zo staroby na spadnutie vyrovnal
SOLO AEQVANS A FVND. EXTRVXIT – od základov vystaval
GEOR. DRASCOVITIVS EPISC.QVINQ. – Juraj Draškovič, biskup pätnástich cirkví
ECCLES. PRAEP. POSON. MDCXXXII – bratislavský prepošt 1632
SARTAS TECTAS SERVATE – v dobrom stave zachovajte

office@bratislava-travel.sk
+421 911 458 458