Slovenské národné divadlo

Slovenské  národné divadlo

Dnešnú neorenesančnú budovu Slovenského národného divadla postavili v rokoch 1885 - 1886 podľa projektu architektov H. Helmera a F. Fellnera, špecialistov na stavby divadelných objektov. Priečelie budovy zdobia busty J. W. Goetheho, W. Shakespeara, F. Liszta, W. A. Mozarta a J. Katonu. V súčasnosti slúži potrebám opery a baletu.

office@bratislava-travel.sk
+421 911 458 458