Pamiatky v Bratislave

Slovenské národné divadlo

Slovenské  národné divadlo

Dnešnú neorenesančnú budovu Slovenského národného divadla postavili v rokoch 1885 - 1886 podľa projektu architektov H. Helmera a F. Fellnera, špecialistov na stavby divadelných objektov. Priečelie budovy zdobia busty J. W. Goetheho, W. Shakespeara, F. Liszta, W. A. Mozarta a J. Katonu. V súčasnosti slúži potrebám opery a baletu.

Stará radnica

Stará  radnica

Sídlom samosprávy slobodného kráľovského mesta Pressburg bola mestská radnica. Komplex budov z rôznych slohových období sa dnes nazýva jadro starej radnice. Pôvodne ho tvoril gotický dom s vežou richtára Jakuba. Spomína sa už v roku 1370 v liste kráľa Ľudovíta. Dodnes sa zachoval v takmer nezmenenom stave. Portál domu je jednoduchý, neskorogotický, dopĺňa ho členený arkier s kamennými soškami. Na nároží rokokovo upravenej veže je socha Panny Márie z roku 1676. V 16. storočí mesto prikúpilo susedný Ungerov dom. V 20. storočí dostavali východné krídlo v štýle neogotiky, čím sa prepojil Primaciálny palác s radnicou. Dnes je táto historická budova sídlom Mestského múzea.

Szigrayova kúria

Szigrayova kúria

Túto budovu v 17. storočí niekoľkokrát upravovali a nadstavovali, naposledy v renesančnom slohu. Jej význam pre Bratislavu vzrástol po tom, čo sem Slovenské národné múzeum umiestnilo umelecké zbierky Múzea židovskej kultúry na Slovensku.

Zichyho palác

Zichyho palác

Tento štvorkrídlový objekt s vnútorným pavlačovým dvorom si dal postaviť v roku 1775 gróf František Zichy, žiak Franza Liszta. Palác vznikol na mieste troch starších stredovekých domov. Začiatkom 20. storočia ho zrekonštruovali a v súčasnosti slúži ako miesto rozličných obradov a slávností.

office@bratislava-travel.sk
+421 911 458 458